Home » כללי » תוכנית יום העיון ה-31 של האגודה

תוכנית יום העיון ה-31 של האגודה

יום העיון ה-31 של האגודה יערך ביום ה' ה-9.6.16 במרכז הכנסים, ארץ ישראל יפה, שדרות רוקח 80 , תל אביב.

פרטים נוספים ואת התוכנית ניתן למצוא כאן