Home » פעילות מקצועית » תא אלקטרו-אקוסטיקה

תא אלקטרו-אקוסטיקה

התא להנדסה אלקטרואקוסטית מאגד בתוכו חברים העוסקים בתחומים הבאים:

  • ייעוץ ותכנון מערכות אלקטרואקוסטיות
  • מו"פ בהיי-טק בתחום האודיו
  • הנדסת קול

למסמך ישיבת יסוד התא – לחץ כאן.