Home » פעילות מקצועית » תא אקדמיה ועובדי-ציבור

תא אקדמיה ועובדי-ציבור

תא האקדמיה ועובדי-ציבור מאגד בתוכו חברים העוסקים בתחומים הבאים:

  • חברי סגל, חוקרים ומרצים במוסדות להשכלה גבוהה.
  • עובדים במשרדים ציבוריים וממשלתיים.
  • סטודנטים לתארים מתקדמים בתחום האקוסטיקה.